Zapewniamy:

 • pokoje 2 lub 4 osobowe (dopuszcza się dowolność doboru współlokatora),
 • salę cichej nauki i świetlicę,
 • bibliotekę wyposażoną w bogaty księgozbiór,
 • możliwość korzystania z siłowni, sali bilardowej, kawiarenki, kuchni przeznaczonej tylko dla potrzeb młodzieży,
 • nieograniczony i bezpłatny dostęp do Internetu w każdym pokoju sypialnym i poprzez pracownię komputerową,
 • dostęp w każdym pokoju do telewizji kablowej,
 • możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu sportowego (bieżnia, zestaw siłowy, stół do tenisa itp.),
 • udział w zespołach zainteresowań: sportowym, kulinarnym i innych organizowanych według potrzeb i zainteresowań młodzieży,
 • udział w zajęciach profilaktycznych z udziałem przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zambrowie oraz policji,
 • udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Wychowanków.

Oferujemy:

 • niskie ceny za żywienie i zakwaterowanie,
 • możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat.