Grupa chętnej młodzieży wraz z opiekunem w dn. 23 maja 2018 r. udała się na pobliski cmentarz żydowski. Celem wyprawy było uporządkowanie zaniedbanego i zapomnianego cmentarza założonego na początku XIXw. Wychowankowie uczcili pamięć zmarłych zapalając znicz pod tablicą upamiętniającą lokalnych Żydów.

 

W tym roku szkolnym w maju odbyła się III edycja turnieju bilardowego. Tym razem czołowe miejsca zajęli:

1. Konrad Szymaniuk

2. Arkadiusz Snarski

3. Krzysztof Sienkiewicz

    

16 maja 2018 r. nasi podopieczni uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych poprowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady HDK PCK i członka Zarządu Głównego PCK p. S. Kaczyńskiego, zaś w dniu następnym mogli oddać krew. Tym razem w akcji wzięło udział 19 uczniów, którzy oddali 8,55 l krwi. Była to ostatnia akcja krwiodawstwa w ramach innowacji pedagogicznej ,,Szkoła altruizmu - bezinteresownie chronimy ludzkie zdrowie i życie". Innowacja realizowana była w latach 2016-2018. Podczas akcji krwiodawstwa pozyskano łącznie 102,30 l tego cennego surowca od 228 uczniów (w tym: 2016 r. - 33,30 l od 74 osób; 2017 r. - 24,75 l od 55 osób; 2018 r. - 44,25 l od 99 osób). Wszyscy młodzi uczestnicy innowacji otrzymali - w ramach podziękowania - świadectwo dojrzałości społecznej. Warto dodać, że w każdym roku akcję czynnie wspierał  Starosta Zambrowski p. R. M. Rosiak. Dziękujemy wszystkim tym, którym wsparli osoby potrzebujące.

  

               
               
               

Rozpoczęcie naboru do projektu:

"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO"

Tu możesz pobrać Ogłoszenie: PDF