Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie

...najlepsze miejsce nauki i odpoczynku.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja

Email Drukuj PDF

ZASADY REKRUTACJI

zgodnie ze Statutem Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie

§ 22.

 1. O przyjęciu do Bursy rozstrzyga Dyrektor na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
 2. Komisje kwalifikacyjną powołuje Dyrektor.
 3. W skład komisji wchodzą:
  1) wychowawca upoważniony przez Dyrektora – jako przewodniczący,
  2) co najmniej dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.
 4. Komisja sporządza protokół z posiedzenia oraz przedkłada go wraz z listą do Dyrektora.
 5. Kryteria przyjęcia do Bursy określone są w "Postępowaniu rekrutacyjnym" na dany rok szkolny.
§ 23.
 1. Uczeń który nie został przyjęty do Bursy, może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Tu znajduje się wniosek do pobrania w formacie PDF i DOC.
Tu znajduje się "Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018" PDF
 

Obecnie zalogowani na stronie


Organizacje Pożytku Publicznego.
Reklama
Za treść ogłoszeń odpowiadają zleceniodawcy.