Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych do 24 lat. Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka. Najważniejsze w naszej placówce jest bezpieczeństwo wychowanka, jego dobro oraz wszechstronny rozwój.